Leiderschapsprogramma

“Modern leiderschap vraagt in toenemende mate om samenwerking en creativiteit. Ook de vraag naar zelfstandigheid van teams groeit. Zelfkennis, kennis van gedrag en kijk op dynamiek zijn vereist. Onze trainingen zijn erop gericht om dat te stimuleren.”
FNX Company heeft leiderschapstrajecten ontwikkeld gebaseerd op recente inzichten van de international business schools Harvard en INSEAD. Onze leiderschapstrajecten zijn gericht op het ontwikkelen van mensenkennis en zelfreflectie. Door onze brede ervaring binnen de zakelijke dienstverlening kennen wij de context en de hoge verwachtingen die gesteld worden aan dergelijke processen. De trajecten en modules zijn gericht op interactie en ‘het zelf ervaren’ waardoor kennis wordt verrijkt en gezichtspunten gedeeld. Het erkennen van verschillen in anderen én in onszelf is essentieel voor effectief leiderschap. Door inzet van het ‘ervaren’ van bewezen oefeningen en technieken streven wij naar duurzaam inzicht.

Verschillende trainingsvormen zijn mogelijk: van incompany trainingen
tot open inschrijving, van individuele trajecten tot groepssessies. Wij ontwikkelden, in samenwerking met andere professionals, onder meer de volgende succesvolle modules:

 • Modern leiderschap
 • Reflectie van een leider
 • Interactie met anderen
 • Sturen van teams
 • Sturen op cultuur en gedrag in organisaties

Modern leiderschap vraagt in toenemende mate om samenwerking en creativiteit. Ook de vraag naar zelfstandigheid van teams groeit. Zelfkennis, kennis van gedrag en kijk op dynamiek zijn vereist. Onze trainingen zijn erop gericht om dat te stimuleren.

Welke module past het best bij jouw organisatie? Meer weten over het combineren van elementen uit verschillende modules voor een maatwerkoplossing? Alles kan. Laten we snel een afspraak maken.

Wat kun je verwachten?

 • Leer de aspecten begrijpen die jouw natuurlijke gedrag bepalen en je persoonlijke voorkeuren en sterke punten identificeren.
 • Leer persoonlijke lenzen en hun effect op interacties en leiderschapsstijlen herkennen.
 • Ontwikkel reflectief leiderschap vanuit binnenuit.
 • Creëer de capaciteit om jouw gedrag en communicatie op verschillende teamleden af te kunnen afstemmen om je effectiviteit te verhogen.
 • Maak kennis met de essentiële aspecten van luisteren, stilte en kwetsbaarheid in de leiderschapsrol begrijpen.
 • Ervaar het belang van reflectie.

Wat bieden wij?

 • Vergaande inzichten in je leiderschapsstijl.
 • Een unieke leeromgeving ontwikkeld voor professionals.
 • Geïntegreerde kennis op basis van ervaringsleren.
 • Peer-to-peer learning.
 • Een veilige en leerzame reis en fun!

Teamcoaching en -ontwikkeling

Een echt team is meer dan de som der delen. Een echt team heeft inzicht in elkaars gedrag en maakt gebruik van elkaars sterke punten om de organisatiedoelen te bereiken. Kortom teamwerk gaat over het gedrag van jezelf en van de ander. Het kennen van de eigen drijfveren laten jou je gedrag beter begrijpen en in het verlengde daarvan het gedrag van anderen.

Zichtbare en onzichtbare krachten maken een collectief tot een team. Onze systemische aanpak brengt individuen nader tot elkaar en laat iedereen zijn eigen plek innemen waardoor het team veerkrachtig en succesvol wordt.

In een traject van enkele teamsessies werken we door diverse teamelementen, individuele gedragsstijlen en belichten we de teamdynamiek vanuit een nieuw perspectief, om vervolgens te resulteren in concrete doelstellingen. Alles gebaseerd op basis van ervaringsgerichte oefeningen en reflectie.

Wij werken tevens met de wijsheid van paarden. Tijdens de systemische workshops met de paarden richten wij ons op zowel persoonlijke, team- en  organisatievraagstukken. We werken aan het zichtbaar maken van de teamdynamiek en aan het onderkennen van de ‘onzichtbare’ patronen in de groep. Dit doen we door bloot te leggen wat er speelt en ordening en balans te herstellen. Het team kan vervolgens de energie volop laten stromen, waarbij ieder teamlid haar of zijn eigen positie volledig kan innemen en bijdraagt aan het geheel.

Kan jouw team effectiever en efficiënter functioneren? Hoe maak je optimaal gebruik van de verschillende persoonlijkheden, rollen en meningen? We maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken.

Wat kun je verwachten?

 • Inzichten in de aspecten die leiden tot een ECHT team.
 • Begrijpen op welke vlakken jouw team extra aandacht kan besteden.
 • Herkennen van persoonlijke gedragsvoorkeuren en hun effect op interacties en leiderschapsstijlen.

Wat bieden wij?

 • Een unieke leeromgeving ontwikkeld voor professionals.
 • Geïntegreerde kennis op basis van ervaringsleren.
 • Ervaar en bespreek de teamdynamiek vanuit een
  nieuw perspectief.
 • Peer-to-peer learning.
 • Een veilige en leerzame reis en fun!

Observaties en organisatiecultuur

Hoe is de cultuur van jouw organisatie? Reflecteert de cultuur de waarden van de organisatie? En kloppen de werkelijke systemen en symbolen in de organisatie met de gewenste cultuur? Cultuur is bepalend voor het gedrag van de medewerkers en de prestaties van een organisatie. Door inzicht te krijgen in de cultuur kunnen veranderingsprocessen in werking worden gesteld die uiteindelijk de resultaten beïnvloeden. Daarvoor is een grondige analyse nodig.

Het zijn niet de processen en systemen die cultuur bepalen, maar veelal de ongrijpbare en vaak onbewuste patronen die bepalen hoe de dingen gebeuren. Met observaties ter plaatse maken wij de onderstroom van organisaties, teams of bestuurlijke omgevingen transparant. Door het signaleren en benoemen van patronen, gedragssystemen en de symboliek in de organisatie wordt de onbewuste dynamiek helder. De organisatieobservatie geeft concrete handvatten om de cultuur van organisaties te begrijpen, te sturen en opnieuw in te richten. Het verhaal van de organisatie wordt herschreven en met nieuwe energie geleefd.

Hoe zit jullie organisatie in elkaar? Zou je het graag anders willen, maar weet je niet precies hoe? Wil je weten wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem contact op en we lichten het graag toe in een persoonlijk gesprek.

Wat kun je verwachten?

 • Zicht op onbewuste patronen in de organisatie.
 • Transparant maken van de onderstroom in de organisatie.
 • Afstemmen van de cultuur met de organisatiewaarden,
  vooral na een transitie.

Wat bieden wij?

 • Heldere analyse van de bestaande patronen in de organisatie.
 • Ondersteuning bij het formuleren van organisatiewaarden.
 • Betrekken van medewerkers in de cultuurverandering.
 • Een open en eerlijke reflectie op de gedragspatronen van
  leiding en medewerkers.